Wykonuję wielobranżowe projekty wszelkiego rodzaju inwestycji, m.in.:

Projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 01

(indywidualnych tworzonych od podstaw, czyli od koncepcji po wielobranżowy projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę)

Adaptacje projektów gotowych budynków jednorodzinnych

obejmujące:

  • przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie, tj. uzupełnienie o projekt zagospodarowania terenu, charakterystykę energetyczną i analizę AOZE
  • dostosowanie do potrzeb Inwestora, warunków lokalnych takich jak szkody górnicze lub słaby gruntu
  • aneksy do projektu załączane w razie potrzeby zmiany: posadowienia z ław na płytę fundamentową, systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji z grawitacynej na mechaniczną
  • inne opracowania w zależności od potrzeb
image

Projekty budynków użyteczności publicznej, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych

(od koncepcji po wielobranżowy uzgodniony projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę)

Projekty budynków użyteczności publicznej, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych

(od koncepcji po wielobranżowy uzgodniony projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę)

Projekty zagospodarowania terenu

Projekty przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków

Projekty remontu, docieplenia, modernizacji elewacji budynków, w tym historycznych

Adaptacje poddaszy, zmiany sposobu użytkowania lokali, projekty do sanepidu, projekty sklepów w galeriach handlowych

Ponadto opracowuję:

Koncepcje i wizualizacje

(budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przydatne np. do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub do uzgodnienia z konserwatorem)

Projektowane charakterystyki energetyczne oraz świadectwa energetyczne

budynków i lokali wraz z analizami zastosowania alternatywnych odnawialnych źródeł energii AOZE (zarówno dla projektów gotowych, jak i indywidualnych)

Analizy zgodności zamierzonej inwestycji z planem miejscowym

(sprawdzam możliwość realizacji planowanej inwestycji w danej lokalizacji, zanim Inwestor dokona zakupu nieruchomości lub projektu gotowego)

Wnioski wraz załącznikami

(o warunki zabudowy, odrolnienie, uzgodnienie lokalizacji zjazdu, pozwolenie na budowę/ zgłoszenie)


Oferteo: Najlepsi 2017 Gliwice
Oferteo: Najlepsi 2017 Ruda Śląska