Dla Inwestora

Od czego zacząć ? o jakie dokumenty i opracowania wystąpić w pierwszej kolejności ?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Co gdy brak planu miejscowego? Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Badania gruntu - w jakim celu je wykonujemy i jakie informacje otrzymamy od geologa ?

Załączniki formalne - co jest potrzebne do wniosku o pozwolenie na budowę ?

Warunki geologiczno górnicze, czyli informacja z kopalni na temat szkód górniczych

Mapa do celów projektowych - kiedy zlecić geodecie jej opracowanie?

Warunki techniczne przyłączenia do sieci i odprowadzenia ścieków – czy są potrzebne do pozwolenia?

Uzgodnienie zjazdu z zarządca drogi - czy nadal wymagane do pozwolenia?

Pozostałe dokumenty załatwiane w szczególnych przypadkach:

odrolnienie

uzgodnienie z konserwatorem

uzgodnienia sieci

Oferteo: Najlepsi 2017 Gliwice
Oferteo: Najlepsi 2017 Ruda Śląska