Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

2002 – dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej
2004 – dyplom na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
2003-2008 – praktyka w biurach projektowych przy opracowywaniu projektów budowlanych i wykonawczych m.in. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i przemysłowych oraz na budowie SCC w Katowicach
2008 – uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
2009-2010 – praca na stanowisku inspektora w Wydziale Budownictwa UM Katowice
2010-2011 – projekty budowlane we współpracy i na zlecenie Pracowni DS Projekt w Katowicach
2011-2014 – zatrudnienie na stanowisku Architekt Prowadzący w Dziale Przygotowania Inwestycji sieci sklepów Intermarche i Bricomarche


AN Projekty Anna Turczyk

Obecnie w ramach własnej działalności we współpracy z projektantami konstrukcji i instalacji opracowujemy koncepcje oraz wielobranżowe projekty budowlane obiektów o różnej funkcji w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania w swoich specjalnościach i korzystamy z legalnego oprogramowania.

Projekty przygotowuję kierując się przede wszystkim potrzebami i wytycznymi Zamawiającego, tak aby budynek pod względem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, rozplanowania funkcji oraz estetyki w pełni odpowiadał oczekiwaniom Inwestora i zyskał indywidualny charakter.

Oferuję projekty kompletne pod względem zakresu i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo oferuję pomoc w zakresie uzyskania mapy do celów projektowych, badania gruntu, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci, uzgodnienia zjazdu, odrolnienia, uzgodnień z konserwatorem i innych dokumentów potrzebnych do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Reprezentuję Inwestora przed organem administracji architektoniczno – budowlanej, w jego imieniu składam wniosek i uzyskuję decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą oraz do obejrzenia portfolio, w którym prezentuję po kilka przykładowych projektów w różnych fazach od koncepcji poprzez projekt budowlany po realizację, z podziałem na budownictwo jednorodzinne i pozostałe obiekty.

Jeżeli planują Państwo budowę domu zachęcam do zapoznania się z uproszczeniami procedur związanych z realizacją budynku jednorodzinnego oraz obiektów towarzyszących, jakie wniosła nowelizacja prawa budowlanego po 28.06.2015 r. (nowości w prawie budowlanym). Listę niezbędnych dokumentów i opracowań, które należy skompletować przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zamieściłam w zakładce dla Inwestora.

W zakładce charakterystyka energetyczna znajdą Państwo informacje na temat wymogów dotyczących współczynników przenikania ciepła przez przegrodę i zapotrzebowania na energię dla budynków realizowanych po 2014/ 2017/ 2021 roku, a także na temat odnawialnych źródeł energii.

arch. Anna Turczyk

Oferteo: Najlepsi 2017 Gliwice
Oferteo: Najlepsi 2017 Ruda Śląska